top of page

Politica de Confidențialitate

1. Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale noastre ca deținători și administratori ai site-ului.

Această pagină are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet creativebuildsolutions.ro, numită în continuare „Site-ul”.

2. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Prelucrare înseamnă inclusiv colectarea lor, chiar dacă ulterior nu facem nimic cu unele date personale, după cum puteți vedea în subcapitolul III de mai jos. Mai mult, colectăm doar acele date fără de care Site-ul nu poate funcționa din motive constructive.

Accesând acest site, următoarele date cu caracter personal sunt prelucrate:

 • IP-ul și browserul utilizat.

 • pentru Formularul de Contact utilizat pe acest site, următoarele date cu caracter personal sunt prelucrate: nume de utilizator, adresa de email si telefonul

Dacă veți trimite prin intermediul Site-ului alte date cu caracter personal, din proprie inițiativă, atunci și acestea vor fi colectate sub forma unui mesaj ataşat formularului.

Site-ul folosește și diverse servicii adiționale pentru monitorizarea traficului, dar acestea se fac prin intermediul unor fișiere tip cookie. În acest caz, noi nu prelucrăm date personale de la vizitatori, ci doar analizăm statistici despre traficul de pe site.

 

3. Scopurile și temeiurile prelucrării

Dacă sunteți vizitator al Site-ului, prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • IP-ul și browserul utilizat: doar le colecteăm, nu le prelucrăm suplimentar în vreun fel.
  Temei: colectarea lor se face automat la accesarea Site-ului de către sistemul de operare al serverului pe care funcționează Site-ul, fără nici un control din partea noastră. Serverul generează un fișier tip log în care trece toate aceste date, împreună cu momentul accesării Site-ului. Dacă nu doriți ca aceste date să fie colectate, devine imposibilă accesarea Site-ului. Google Analytics colectează IP-ul și browserul, dar le prezintă ca data statistice; fără posibilitatea de a le vedea individual pentru a le asocia unui utilizator anume.

 • prin completarea și trimiterea Formularului de Contact din Site, prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

  • nume: este colectat, doar pentru a-l folosi ca metodă de adresare într-un eventual răspuns.

  • adresa de email: este colectată și o utilizez pentru a va trimite un răsăuns. Aceasta nu este împărtășită altora, nu vă trimitem emailuri fără vă cere acordul, nu vă înscriem pe liste de emailing.

Dacă completați în Formular sau transmiteți prin alte metode disponibile public date cu caracter personal pe Site, atunci acestea vor fi colectate, dar nu prelucrate dincolo de acest punct.

 

4. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât timp cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

 

5. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

 

Cum spuneam anterior, nu dezvăluim datele personale niciunui terț și nici nu vă înscriem fără acord la newsletter-uri sau alte comunicări.

6. Stocarea datelor cu caracter personal

 

Compania noastră este găzduită pe platforma Wix.com. Wix.com ne oferă platforma online care ne permite să vă vindem produsele și serviciile. Datele dvs. pot fi stocate prin stocarea datelor Wix.com, bazele de date și aplicațiile generale Wix.com. Acestea vă stochează datele pe servere securizate în spatele unui firewall.

 

7. Transferul datelor cu caracter personal

 

Datele cu caracter personal furnizate către Site pot fi transferate în afara României, pot fi stocate în centre de date situate în Statele Unite ale Americii, Irlanda, Coreea de Sud, Taiwan și Israel. Wix este o companie globală care respectă legile jurisdicțiilor în care operează. Prelucrarea datelor despre clienți ale utilizatorilor poate avea loc pe teritoriul Uniunii Europene, Israel sau într-o țară terță, teritoriu sau unul sau mai multe sectoare specificate din acea țară terță, din care Comisia Europeană a decis că asigură o nivelul de protecție (transfer pe baza unei decizii de adecvare).

 

8. Drepturile de care beneficiați

 

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către Radu Dumitru, conform celor descrise în prezentul document;

 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea administratorului Site-ului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;

 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către administratorul Site-ului a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate;

 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:

  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

  • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

  • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;

  • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

  • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;

  • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, administratorul Site-ului să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :

 • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care permite verificarea corectitudinii datelor;

 • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

 • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau

 • persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către administratorul Site-ului către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al administratorului Site-ului sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care administratorul Site-ului poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;
dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.
Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: office@creativebuildsolutions.ro

Ultima actualizare: 24 mai 2018.

bottom of page